Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài khoản quảng cáo, tiết kiệm 10-30% chi phí quảng cáo cho doanh nghiệp.